Vision, prioriteedid, eesmärgid

IMTALi visioon

Oleme metalli ja tööstuse töötajate ametiühing, mis oli loodud töö- ja elutingimuste parandamiseks tänu kollektiivsele võimule. Meie eesmärk on korraldada tõsta standardeid kollektiivlepingute abil metalli, keemia ja toidu sektorites. Me usume töötajate väärikusse ja väärtusesse ja oleme pühendunud luua õiglasema ja humaansema ühiskonda.

IMTAL’i prioriteedid

  • Ametiühingu liikmete tööõiguste kaitse
  • Noorte kaasamine ametühinguliikumisse
  • Ametiühingu tugevdamine
  • Tööohutus

 

IMTAL’i eesmärgid

  • Tugeva ametiühingu loomine
  • Uute liikmete värbamine
  • Ametühinguliikumise propagandeerimine
  • Sektoriaalsete kollektiivlepingute sõlmimine
  • Väärikas töö – väärikas palk meile ja meie lastele