Vision, strateegia, prioriteedid, eesmärgid

IMTALi visioon

Oleme metalli ja tööstuse töötajate ametiühing, mis oli loodud töö- ja elutingimuste parandamiseks tänu kollektiivsele võimule. Meie eesmärk on korraldada tõsta standardeid kollektiivlepingute abil metalli, keemia ja toidu sektorites. Me usume töötajate väärikusse ja väärtusesse ja oleme pühendunud luua õiglasema ja humaansema ühiskonda.

IMTAL’i strateegia

Toetada EAKL’i tööd, mis on suunatud:

  • AÜ maksude vabastamist tulumaksust
  • AÜ maksude vabastamist erisoodustusmaksudest
  • Kollektiivlepingu soodustused ainult AÜ liikmetele
  • Tagada usaldusisikule seaduslikud kaitsed

Partnerlussuhete loomine erinevate organisatsioonidega, et saada soodustusi aü liikmetele, kasutades nende teenuseid (näiteks soodustus mõnes sanatooriumis)

Aktiivselt kasutada oma tegevuses koostööd erinevade MTÜ-ga ( MTÜ ei maksa erisoodustus maksu), kaasata nende projektidesse pensionäre kes on jäänud ka edasi aü liikmeks

Kaasata IMTAL’i tegevustes endiseid aktiivseid juriste ja tippspetsialiste

Erilist tähelepanu liidu töös  pöörata  koostööle sotsiaalministeeriumiga (soodustingimustel pensionile)

Teha ettepanek  luua sektoritele (keemia, metall jne.) miinimumpalgad, mis on erinev EV miinimum palgast.

Kogemuste vahetamine teiste liitudega

Teha tihedat koostööd MEDIA-ga (kohalikud ajalehed jne.)

Moodustada  streigifond

A/Ü aktiivi koolitamine

IMTAL’i juhatusel aktiviseerida tööd algorganisatsioonides

Korraldada kord kvartalis väliseid  juhatuse koosolekuid

Reorganiseerida  a/ü maksete kogumist

IMTAL’i prioriteedid

  • Noorte kaasamine ametühinguliikumisse
  • Linnavalitsuse võimaluste kasutamine ametühingu töös

IMTAL’i eesmärgid

  • Uute liikmete värbamine ( 51% sektori töötajatest a/ü liikmeks)
  • Ametühinguliikumise propagandeerimine
  • Sektoriaalsete kollektiivlepingute sõlmimine
  • Püüda värvata suuremad ettevõtted sektoris