Meist

Eesti Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit

on 1905a moodustatud Tallinna Metallitööliste Ametiühingu õigusjärglane. Seadusliku aluse ametiühingute asutamiseks andis Venemaa keiser Nikolai II 1905. aasta 17. oktoobri manifest, millega lubati peale südametunnistuse, sõna- ja koosolekuvabaduse ka ühinguvabadust.
12.–24. jaanuaril 1905 toimusid Tallinnas solidaarsusest 9. jaanuaril Peterburis toimunud verise pühapäevaga streigid.

Ajutise seaduse alusel registreeriti Tallinna Mees- ja Naisrätsepate Ametiühing ning Tallinna Metallitööliste Ametiühing. Tallinna Metallitööliste Ametiühingu registreeritud alguseks on 18. september 1906. aastal. 1907. aastal aga andis Venemaa keisririigi siseminister välja ringkirja, kus juhiti tähelepanu paljude ühingute sattumisele tsiaaldemokraatide mõju alla ja lubati neid registreerida ainult siis, kui loodaval ühingul puuduvad sidemed sotsiaaldemokraatliku parteiga. Nõudest kõrvale kalduvad organisatsioonid suleti: 1910. aasta märtsis suleti Venemaa keisririigi poolt Tallinna 10-st ametiühingust 8, 1913. aastal viimasena ka Tallinna Äriteenijate Ametiühingu.

Nõukogude ajal oli ametiühingusse kuulumine sunduslik ning tolleagse ametiühingu peamine eesmärk oli lihtsalt muule maailmale näidata, et kommunistlikus riigis on pea kõik töötajad ametiühingus. Tolle aja ametiühingutel pea puudus võimalus vabalt esindada töötajate huve.

Eesti Industriaal-ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit (IMTAL) ühendab metalli ja tööstuse töötajaid, ehitajaid ja muude valdkonna töötajaid. Meie ametiühingu koosseisu kuuluvad 20 algorganisatsiooni üle kogu Eesti, kes tunnevab uhkust oma eriala ja töökoha üle ning tahab kaasa aidata selle arengule.

Meie ametiühing on töötajate organisatsioon, mille eesmärk on saavutada eelkõige ühingu liikmetele, paremaid töö- ja palgatingimusi.

Ametiühingud selleks ongi, et tööandjatel oleks , kellega pidada normaalset ja mõistlikku dialoogi. Elu, ja eriti Eesti oma, näitab, et üksiku töötaja ja nn.juhi vahel ei teki enamikul juhtudel mõistlikku dialoogi, vaid tavaliselt on see juhi monoloog.

Osaleme rahvusvahelistes kampaaniates inimõiguste ja kodaniku põhivabaduste kaitsmisel, oleme IndustrialALL Global Union liige. Meie koostöö partneriteks on Soome Metallitöötajate liit ja Soome ehitustöötajate ametühing RAKENNUSLIITTO