Ametiühing

Ametiühing oled sina ja sinu töökaaslased. Tegelikult otsustad sina või sinu valitud juhtkond millised on ametiühingu otsused ja mida ametiühing ette võtab.

Mis on ametiühing?

Ametiühing on töötajate ühendus töötajatest kes tulevad kokku selleks, et neil oleks rohkem sõnaõigust oma töötingimuste üle.
Koos võivad nad läbirääkida oma ülemustega oma õiguste eest nagu: töötingimused, ohutus, töötasud ja hüvitised.”
Seda protsessi nimetatakse Kollektiivläbirääkimisteks ja see annab töötajatele võrdse sõnaõiguse firma juhtidega teemal mis tööjuures toimub

Miks ametiühing?

Ametiühing pole mingi väline jõud, mis ütleb mida teha. Kui olete moodustanud ametiühingu enda töökohal, pakub ametiühingute liit teile vahendeid, mis aitavad organiseerida teie töökohta, pakub juriidilist tuge läbirääkimistel ja lepingute sõlmimisel ja läbirääkida, kui teie boss ei mängi päris nii nagu reeglid ette näevad – Aitavad tugevdada teie häält ja toetavad teie tööd!

Mida saavutatakse ametiühinguga?

Ametiühingu ja tööandja vahel sõlmitakse kollektiivleping, mille jõustumisel peab töötaja saama õiglast palka, hüvitusi ja töösuhte kindlust!
Aegadel nagu praegu on töökoha turvalisus ja kindlus väga tähtis nii teile, kui ka teie perele.